0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xil.

[Abbreviation, xilofono / xilófono]

The Italian abbreviation for xilofono (xylophone) and the Spanish abbreviaion for xilófono (xylophone).


See Also

[Abbreviation] Xyl.
[English] xylophone
[German] Xylophon (n)
[Italian] xilofono (m)
[Spanish] xilófono (m)

ShareLast Updated: 2016-04-29 22:12:28