0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Konzert

kohn-SAIRT

[German, concert or concerto]

1. The German term for concert.
 
[Eng.] concert[Fr.] concert (m); [Ger.] Konzert (n); [It.] concerto (m).
 
2. The German term for concerto.
 
[Eng.] concerto; [Fr.] concerto (m); [Ger.] Konzert (n); [It.] concerto (m).


ShareLast Updated: 2013-02-14 19:13:51