0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

viola paradon

[Italian]

See Baryton, a bowed stringed instrument. Also bariton; barydon; paradon; paridon; pariton; viola paradon; viola di bordoni; [It.] viola di bardone; [Ger.] viola di bordone.ShareLast Updated: 2016-05-04 17:57:00