0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doppelstrich

[German, double bar]

A German term for double bar.


See Also

[English] double bar
[English] double barline
[French] double barre (f)
[German] Doppeltaktstrich (m)
[Italian] doppia stanghetta (f)
[Italian] doppia barra (f)
[Spanish] doble barra (f)

ShareLast Updated: 2016-05-23 14:24:50