0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Do doble bemol

[Spanish, C double flat]

The Spanish term for the pitch C double flat.

See Also

[English] C double flat
[French] Do double bémol (m)
[German] Ceses (n)
[Italian] Do doppio bemolle (m)

ShareLast Updated: 2016-05-23 12:57:13